inVALUE

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO I PODNIKOVÉ SLUŽBY

O nás

Spoločnosť inVALUE s.r.o. vznikla spoluprácou odborníkov z oblasti ekonómie, práva, techniky a marketingu za účelom poskytovania komplexných služieb vo sfére duševného vlastníctva a podnikových služieb ako odpoveď na neustále rastúci význam nehmotných aktív na podnikateľskom trhu.

Komplexné služby vo sfére duševného vlastníctva zahŕňajú najmä činnosti od vytvorenia predmetov duševného vlastníctva, ich registrácie, ohodnocovania a ochrany duševného vlastníctva, transferu duševného vlastníctva či samotné využitie predmetov duševného vlastníctva v podnikateľskej činnosti. Súčasťou našich služieb je aj marketing duševného vlastníctva, jeho komercializácia a budovanie hodnoty značky. Okrem služieb v oblasti duševného vlastníctva zabezpečujeme aj služby súvisiace s činnosťou podniku ako účtovné a daňové poradenstvo, transferové oceňovanie, založenie a zmeny v obchodných spoločnostiach. V spolupráci so znaleckou organizáciou vypracúvame znalecké posudky v oblasti stanovenia hodnoty podniku alebo časti podniku, respektíve jednotlivých zložiek majetku, ohodnocovania duševného vlastníctva, stanovenie primeranej výšky licenčného poplatku či vyčíslenia ušlého zisku a spôsobenej škody. Realizujeme aj komplexné poradenstvo v oblasti výskumu a vývoja, transferu technológií, inovácií a celkovej stratégie R&D a komercializácie výsledkov výskumu a vývoja.

Cieľom poskytovaných služieb je nárast tržieb, zlepšenie postavenia podniku na trhu, vytvorenie silnej značky a maximalizácia celkovej hodnoty podniku. Poskytovanie našich služieb pritom nie je limitované veľkosťou podniku, ani formou Vášho podnikania.

Pridanou hodnotou, ktorú vieme klientovi poskytnúť, je prepojenie prvkov ekonomického, technického, právneho a marketingového pohľadu na danú problematiku, ktorá už zo svojej podstaty prepojenie týchto oblastí vyžaduje. Takéto spojenie vytvára predpoklady pre komplexné a efektívne riešenia pre Vaše podnikanie a vybudovanie silného postavenia na trhu pre Váš podnik.

Služby

Duševné vlastníctvo

REGISTRÁCIA
OCHRANA
OHODNOCOVANIE
TRANSFER

Budovanie značky

BRANDING
MARKETING
BRAND BUILDING
ONLINE REKLAMA

Podnikové služby

ÚČTOVNÍCTVO, DANE
ZNALECKÉ POSUDKY
TRANSFER PRICING
ZAKLADANIE SPOLOČNOSTÍ

Blog

Ako duševné vlastníctvo využívať?

V tomto prípade je otázkou, prečo využívať duševné vlastníctvo. Je jasné, že ak disponujete predmetom duševného vlastníctva, táto skutočnosť sama o sebe…

Duševné vlastníctvo

Čo je to duševné vlastníctvo? Duševné vlastníctvo vzniká (najmä) tvorivou duševnou činnosťou človeka, výsledkom ktorej je vznik nehmotného statku. Za…

Kontakt

Kontaktné informácie

+421902503626
havier@invalue.sk
inVALUE s.r.o.
Hasičská 115/3
Trenčín, 911 01
Slovenská republika