Poznáte hodnotu svojej spoločnosti?

Na začiatok trošku teórie, snahou každého racionálneho podniku by mala byť snaha o maximalizáciu jeho hodnoty. Sú podniky, ktoré dbajú na snahu o maximalizáciu zisku, čo do istej miery ako jeden z generátorov hodnoty podniku prispieva aj v rámci metodiky výpočtu k zvýšeniu hodnoty. Sú však aj podniky, ktoré nedosahujú zisk, ako napríklad mnohé sociálne siete (viď tabuľka nižšie 7. miesto), ale majú obrovský budúci potenciál monetizácie a tak ich trhová kapitalizácia je pomerne vysoká aj bez dosahovania súčasného zisku. Najčastejšie dôvody pre valuáciu podnikov sú napríklad kúpa/predaj, fúzie, akvizície, splynutie, zlúčenie, nepeňažný vklad, spory, ušlý zisk, zmena právnej formy, financovanie podniku, úver, rizikový kapitál, poistenie, squeeze-out, zvýšenie základného kapitálu, joint venture, vstup investora, vstup spoločnosti na kapitálový trh, reštrukturalizácia, konkurz, likvidácia, niekedy veľmi efektívne rozdelenie obchodných spoločností či žiaľ, môžeme potvrdiť z vlastnej znaleckej praxe aj z dôvodu dedičského konania. Častokrát sa stretávame s požiadavkou ohodnotenia podniku aj pri zámere vyplatiť spoločníka. Zároveň je dobré myslieť na hodnotu podniku aj pri určitom “upratovaní vo firme”, zefektívnení štruktúry podnikov, nastavení holdingovej štruktúry, v rámci nastavenia rodinného podnikania či nástupníctva, kde pri následnom predaji to môže mať aj významný daňový efekt. Záverom, hodnota podniku je ten najvýznamnejší parameter pre väčšinu strategických rozhodnutí a vlastník by mal mať čo najlepšiu predstavu o hodnote svojho podniku. Naše zistenie je, že nie vždy stanovujeme hodnotu podniku výhradne znaleckým posudkom, pre mnohé situácie postačuje keď stanovíme hodnotu podniku expertíznym vyjadrením a pre vlastníkov táto informácia mala neskutočný význam v ďalších rokovaniach s investorom, v iných prípadoch so spoločníkom, v ďalších prípadoch v rámci rodinného nástupníctva ako aj pri holdingových štruktúrach. Jeden špecifický prípad na záver, keď vlastník jednej spoločnosti – lídra na slovenskom trhu rokoval o vstupe investora s cieľom vstupu na zahraničné trhy, absolútne nemal predstavu o hodnote svojho podniku, pričom práve stanovenie hodnoty podniku, ktoré sme mu realizovali expertíznym vyjadrením mu vo finále zachránilo niekoľko významných vlastníckych % v rámci rokovaní a vstupe investora. Preto netreba zabúdať na častokrát vydretú hodnotu svojho podniku v kontexte strategických rozhodnutí podniku. Každý vlastník by mal poznať, akú hodnotu vytvoril a ako s ňou ďalej narábať, aby ju neustále zveľaďoval. V tabuľke nižšie rebríček najhodnotnejších verejne kótovaných podnikov na svete v zmysle trhovej kapitalizácie (zdroj:companiesmarketcap). Rebríčku dominuje Microsoft pred Apple. Azda nemusíme pripomínať, že dominantnú hodnotu týchto podnikov tvoria nehmotné aktíva.

#valuation #businessvalue #znaleckýposudok #expertíznevyjadrenie #businessvaluation #value #hodnotapodniku #znalec

    Leave a Comment