Má značka/ochranná známka hodnotu?

Môžeme potvrdiť, že jednoznačne áno. Aj keď si to mnoho podnikov neuvedomuje, ale značka/ochranná známka má aj v rámci slovenských podnikov významnú hodnotu, ktorú je možné stanoviť a ďalej s ňou narábať. To môžeme potvrdiť z mnohých znaleckých posudkov či expertíznych vyjadrení, ktoré sme v praxi realizovali a hodnota slovenských brandov môže dosahovať aj státisíce či milióny €. Samozrejme, hodnotu ochrannej známky/brandu Apple na úrovni 517 bn. zrejme žiadna slovenská značka nedosiahne. Ani sa neumiestni v rebríčku top najhodnotnejších brandov na svete, publikovaných v 2024 spoločnosťou BrandFinance ako uvádzame na obrázku nižšie (obrázok a vizualizácia – zdroj: visualcapitalist). To však neznamená, že slovenské značky nemajú hodnotu. Problémom je, že hodnota brandu je v mnohých prípadoch skrytá. To nie je problém len Slovenska. Schválne, kto pozná hodnotu svojej značky/ochrannej známky? Veľa podnikov nie, pričom je to nehmotný majetok spoločnosti, ktorý je rovnakou súčasťou majetku podniku ako napríklad hmotný majetok v podobe budov, strojov či áut. Dokonca ochranné známky/brandy môžu mať za určitých okolností a pravidelnom predlžovaní ochrany aj neobmedzenú životnosť na rozdiel od hmotných aktív. Aj hodnota značky tvorí súčasť hodnoty podniku, a v mnohých prípadoch nie malú. Vlastný prieskum, ale aj zahraničné prieskumy ukazujú, že hodnota nehmotných aktív dnes dosahuje až 90 % celkových podnikových aktív, ale o tom v inom príspevku. Veľa podnikov svoje značky buduje, ale čo má byť výsledkom budovania poznateľnosti značky? Viac zákazníkov, vyššie tržby, lojalita zákazníkov, spojenie s kvalitou, opakované nákupy, spojenie s estetikou, status, prémiová cena, vyššia poznateľnosť a ďalšie. V prvom rade by sa všetko vyššie spomenuté ako aj vynaložené náklady a aktivity mali prejaviť v sile a v hodnote značky. Hodnota značiek sa bežne v súvahách nenachádza, je dôležité uvoľniť komerčný potenciál hodnoty značiek a to v prvom rade správnou identifikáciou a stanovením hodnoty značky. Neváhajte odomknúť skrytú hodnotu svojej značky, zistite jej hodnotu, maximalizujte tak hodnotu svojho podniku a využívajte naplno doteraz skrytú hodnotu svojich značiek/ochranných známok.

valuation #znaleckýposudok #brandvalue #valuationoftrademark #unlockvalue #hodnotaznačky #ohodnotenieznačky