Funkcie ochrannej známky

Funkcie ochrannej známky.  Hlavnou funkciou ochrannej známky je rozlišovacia funkcia. V súčasnej dobe, ak  chcete byť úspešný, je jednou z hlavných stratégií odlíšiť sa. K úplnému odlíšeniu nemalým  podielom prispieva práve ochranná známka. Ak spoločnosť dokáže vybudovať silnú značku  a silné povedomie, je to podstatný krok k dosiahnutiu úspechu. Dnes sú to práve mnohé silné  značky, ktoré predávajú svoje produkty za vysoko prémiové ceny, čo spôsobuje tvorbu  nadštandardných príjmov. Firmy so svetovo známou ochrannou známkou sú schopné  predávať svoje výrobky za podstatne vyššie ceny, ako ich konkurenti ktorí vyrábajú rovnako  kvalitné výrobky, ale nedisponujú tak silnou ochrannou známkou.
Okrem rozlišovacej funkcii tvorí ochranná známka aj mnohé ďalšie funkcie: (1)
•Propagačná – umožňuje reklamu svojich výrobkov a služieb, tvorí propagáciu  a posilňuje povedomie o celej spoločnosti, vytvára silnú poznateľnosť.
• Spojenie s kvalitou – ochranná známka prepája daný výrobok s požadovanou  kvalitou, za ktorú ručí samotná značka. Kvalita je vďaka tomu udržiavaná na istej  úrovni a slúži pre zákazníkov aj ako istá záruka kvality.
•Estetická – hlavne v prípadoch, keď je ochranná známka obrazová, priestorová alebo  kombinovaná, využívajú sa rôzne podoby umeleckej formy aby ochranná známka lepšie  zaujala zákazníkov a natrvalo sa začlenila do podvedomia zákazníkov.

    Leave a Comment