Stavebníctvo a ochranná známka

Stavebníctvo na Slovensku patrí k rozhodujúcim národohospodárskym odvetviam. Jeho podiel na celkovom HDP sa pohybuje za posledné roky na úrovni okolo 7 %. Zamestnáva zhruba 7,5 % ľudí pracujúcich v hospodárstve SR.

Slovenské stavebníctvo dosahovalo od vstupu SR do EÚ až do konca roka 2008 mimoriadne dobré výsledky. Globálna finančná a hospodárska kríza sa najvýraznejšie prejavila v odvetví stavebníctva v roku 2009. Od tohto roku stavebná produkcia neustále klesala . Vývoj stavebníctva pokračoval v negatívnom trende, čo sa prejavilo aj v hospodárskych výsledkoch spoločností pôsobiacich v stavebníctve.

Stavebníctvo je napriek dopadom ekonomického ochladenia v oblasti súkromných i verejných investícií v ostatných rokoch stále považované za jedno z rozhodujúcich odvetví slovenskej ekonomiky. Dno a odrazenie sa od pomyselného dna nastáva, v závislosti od jednotlivých segmentov stavebníctva a jednotlivých stavebných podnikov, v období rokov 2014 – 2015 – 2016.

Dlhé roky panoval v stavebníctve názor, že stavebníctvo je rezort, ktorý je prirodzene pasívny a ponuku si automaticky vytvára sám. Dnes je táto myšlienka trvalo vyvrátená, lebo práve marketingové disciplíny vytvárajú silnú ofenzívu na stavebnom trhu, dokážu prilákať stále viac a viac zákazníkov na stranu firiem. Tým dokáźu zvyšovať svoje zisky. Rovnako panuje názor, že ochranná známka v stavebníctve nezohráva príliš podstatnú úlohu.

 1. Jozef Ďuriš píše:

  Do akej triedy alebo podskupiny zatriedim v OZ výrobu disperzných lepidiel pre podlahársky segment a výrobu samonivelizačných podlahových hmot ?
  Ďakujem za pomoc .

  • inValue píše:

   Uvedené výrobky podľa môjho názoru spadajú v rámci niceského triedenia najmä pod triedu č. 1, prípadne č. 27. V rámci triedy č. 1 by výrobky bolo možné zaradiť pod adhezíva (príp. lepidlá a spojivá) používané v priemysle a v rámci triedy č. 27 pod podlahové krytiny (nepoznám špecifikáciu podlahovej hmoty, t.j. či tá hmota tvorí aj povrch po ktorom sa chodí alebo je len spojivom medzi zemou a položenou podlahou).
   Tento výpočet / zatriedenie však možno považovať za všeobecný, v rámci uvedených tried sa dajú Vaše výrobky ešte podrobnejšie špecifikovať, resp. by sa pre ne mohlo nájsť zatriedenie ešte aj v inej triede. Otázne ale je či by detailnejšia špecifikácia bola pre Vás výhodná, nakoľko pri všeobecnejšom označení tovarov a služieb je aj väčší rozsah prípadnej ochrany. Na druhú stranu, aj moc všeobecné označenie má svoje negatíva. To už by však bolo na dlhšiu debatu.
   Ak by ste si chceli sám pozrieť zatriedenie tovarov a služieb, môžete navštíviť stránu http://tmclass.tmdn.org/ec2/.
   V prípade, ak by ste potrebovali odbornú pomoc, radi Vám ju poskytneme.
   P. Heger

Leave a Comment